KRÍZOVÉ PORADENSTVO

Krízové poradenstvo je zamerané na určité problémové okruhy, v ktorých športovec alebo jeho tréner má problém alebo neistotu. Spolupráca zahŕňa typicky niekoľko stretnutí. Krízové poradenstvo sa obmedzuje na zvládnutie základného problému. Vo veku do 15 rokov je potrebný aj kontakt psychológa s rodičmi.

Typické problémové okruhy pre krízové poradenstvo sú nasledovné:


zhoršená koncentrácia

napr. celková nesústredenosť, roztržitosť, odbiehanie pozornosti, výpadky pozornosti počas zápasu, a pod.

nadmerné napätie

napr. vysoký svalový tonus počas výkonu, kŕčovitosť, zhoršený cit pre náradie, a pod.

nezvládnuteľné emócie

napr. extrémna výbušnosť, predráždenosť, agresívne prejavy voči súperovi a rozhodcom, veľký strach, chaos a pod.

psychosomatické ťažkosti

napr. poruchy stravovacieho režimu, nadváha, a pod.

zhoršenie vzťahov a komunikácie

napr. napätie vo vzťahu medzi trénerom a športovcom, nevhodná komunikácia počas zápasu, nadmerný tlak rodičov, a pod.

pokles motivácie

napr. znížená tréningová snaha, strata motivácie v dôsledku zranenia, a pod.
Extrémne emócie môžu narušiť koncentráciu hráča a zhoršiť jeho výkon.

V rozhodujúcich momentoch zápasu môže nevhodná komunikácia úplne zablokovať výkon.