PhDr. Tomáš  Gurský, TOP-FIT - privátna prax v Športovej hale Mladosť | Trnavská 39, 831 04 Bratislava
mobil: 0903/764 530, e-mail: gursky@shmladost.sk , gursky@top-fit.sk