Tomas Gursky, Phd., TOP-FIT - Consulting Center, Športová Hala Mladosť | Trnavská 39, 831 04 Bratislava, Slovakia
mobil: +421 903 764 530, e-mail: gursky@shmladost.sk , gursky@top-fit.sk