TYPICKÉ OTÁZKY


Ako dlho treba robiť psychologickú prípravu?

Hore

Rozlišujeme krátkodobú intervenciu, ktorá sa skladá z niekoľkých stretnutí a dlhodobý mentálny tréning, ktorý má prebiehať aspoň jednu sezónu. V prípade mentálneho tréningu platí, že "cvik robí majstra". Tréning je efektívny vtedy, ak sa cvičí pravidelne. Rozdiel od normálneho tréningu je v tom, že mentálny tréning prebieha vnútorne, vo forme predstáv, vnútorného hovoru a zmenou repertoáru správania.


Kde sa dá cvičiť mentálny tréning?

Hore

U športovcov, ktorí sú na cestách, je dobré využiť čas cestovania. Inštruktážny nácvik prebieha v pracovni psychológa, ostatné závisí od cieľavedomosti a sebadisciplíny športovca. Môže cvičiť na ihrisku, doma, v telocvični, či počas cestovania.


Kedy sa má začať s tréningom psychiky?

Hore

Najlepšie je začať s určitým predstihom pred vrcholovou etapou výkonnosti. Je správne začať vtedy, keď športovci už začínajú byť vystavovaní pravidelnému stresu, typicky v juniorskom veku. V skorých športoch ako gymnastika či plávanie sa dá začať s psychologickou prípravou už okolo 10 rokov, kým v neskorých športoch stačí začať v juniorskom veku 15-18. Platí ale zásada, že nikdy nie je neskoro.


Pre koho je vhodný mentálny tréning?

Hore

Športovci vo vrcholovej výkonnostnej fáze by mali vedieť, v čom im môže mentálny tréning pomáhať. V tejto fáze môže aj krátkodobý psychologický zásah byť 'jazýčkom na váhach' v situáciach, kde sú rozdiely medzi konkurentmi minimálne.


Je lepšie sa pripravovať samostatne alebo pod dohľadom?

Hore

Vrcholoví športovci majú zvyčajne vytvorený vlastný repertoár ako zvládať psychickú záťaž. Často ale tieto postupy obsahujú príliš veľkú dávku poverčivosti (maskoty, šťastné čisla) alebo príliš zaťažujú sprievodné osoby (tréner, rodič, atď). Lepšie je preto využiť pomoc odborníka.


Dá sa mentálny tréning odpozorovať?

Hore

Odpozorované postupy od skúsenejších športovcov nebývajú najlepším riešením, pretože nie sú priamo šité na mieru športovca. Jednoducho každý je iný a každý si má vytvoriť vlastné spôsoby zvládania záťaže.


Má mať každý vlastného psychológa?

Hore

Mnohí špičkoví športovci v istej fáze svojej kariéry spolupracovali s psychológmi. Niektorí to priznávajú, iní nie. Psychológ je viazaný etickým profesionálnym kódexom a nesmie prezrádzať osobné a dôverné informácie od športovca. Kvalitný športový psychológ je schopný spolupracovať súčasne s viacerými športovcami, prípadne v rôznych športových odvetviach.


Kto môže byť konzultantom v mentálnom tréningu?

Hore

Doporučuje sa, aby mentálny tréning a psychologické konzultácie vykonával vyštudovaný psychológ s viacročnou praxou a so skúsenosťami v športe ako aktívny športovec alebo tréner.


Má sa psychologickej spolupráce zúčastniť aj tréner?

Hore

Je veľmi žiadúce, aby sa tejto práce účastnil aj tréner. Jeho záujem o psychologickú spoluprácu zvyšuje autoritu psychológa medzi športovcami a súčasne tréner získava psychologický nadhľad vo svojej práci. Tréner môže psychológovi dať cenné informácie a pomáha mu nájsť najúčinnejší spôsob práce. Niektorí tréneri majú výborný psychologický cit a sami môžu prevziať niektoré psychologické úlohy.


Fanúšikovia dokážu športovcovi urobiť perfektnú kulisu, ale niekedy aj peklo.

V skorých športoch možno začať s psychologickou prípravou približne vo veku 10 rokov, pretože vrcholné výkony sa v týchto športoch nezriedka dosahujú už
v detskom veku.

Relax tiež treba. Odreagovanie pred záverečným turnajom majstrovstiev sveta vo futbale.