MENTÁLNY TRÉNING

Mentálny tréning je súčasťou komplexnej športovej prípravy. V anglicky hovoriacich krajinách sa zaužíval termín mental training, kým v stredoeurópskych štátoch sa používa tradičný pojem psychologická príprava.

Systematická psychologická príprava a mentálny tréning sú vhodnou súčasťou prípravy najmä vtedy, ak sa predpokladá vysoká psychická záťaž v súťažiach. Napríklad výprava amerických športovcov na LOH v Atlante 1996 akreditovala 20 mentálnych trénerov a psychológov.

Aj v našich podmienkach sa začína uplatňovať táto zložka prípravy. V príprave na LOH v Aténach 2004 slovenskí olympionici a tréneri využívali dlhodobo psychologický servis práve v športoch, ktoré boli medailovo najúspešnejšie: kanoistika na divokej vode (2 zlaté, 1 striebro), džudo (striebro) a športová streľba (bronz).


Oblasti mentálneho tréningu

Je viacero oblastí, v ktorých psychologická veda v športe rozpracovala veľmi podrobne metódy na zvládnutie kľúčových situácií. Nácvik v týchto oblastiach vedie k vyššej odolnosti a pripravenosti športovca na vrcholný výkon. Účinnosť týchto metód je potvrdzovaná radom vedeckých štúdií, hodnoteniami samotnými športovcami, trénermi i športovými odborníkmi.

Typické oblasti mentálneho tréningu:


Relaxácia

Techniky na zvýšenie schopnosti uvoľniť sa duševne i telesne v akejkoľvek situácii. Ich zvládnutím sa športovec dokáže bleskurýchlo uvoľniť v priebehu súťaže či pri veľkom psychickom tlaku.

Aktivácia

Techniky zamerané na schopnosť mobilizovať a aktivizovať duševnú a telesnú silu k maximálnemu výkonu v rozhodujúcej chvíli.

Ideomotorický tréning

Ide najmä o vizualizačné techniky, ktoré sú výborným doplnkom pri tréningu náročných pohybových zostáv alebo pri rizikových športoch.

Modelovaný tréning

Špeciálna oblasť navykania si na psychicky náročné podmienky, pri ktorých sa využíva efekt adaptácie.

Koncentračný tréning

Koncentračné techniky zlepšujú funkcie pozornosti v dôležitých momentoch súťaže, najmä schopnosť odpútať sa od rušivých podnetov zvonka alebo pochádzajúcich z vlastného vedomia.  

Špeciálne mentálne a telesné cvičenia

Široký repertoár techník zameraný na dôkladnejšie vnímanie vlastného tela. Patria sem techniky, ktoré spájajú vysoký stupeň sebauvedomenia počas pohybových cvikov.

Techniky sugescie a autosugescie

Tieto techniky zlepšujú schopnosť športovca vnútorne sa pripraviť na blížiacu súťaž, upevniť si sebavedomie a upriamiť sa na kľúčové momenty výkonu. Pomáhajú tiež v období rekonvalescencie, urýchľujú návrat do športovej formy.

"Pracovala som aj na psychike. Krotila som najmä svoju výbušnosť, ktorá bola zárodkom viacerých chýb na trati."

Elena Kaliská, zlatá v kajaku na divokej vode na LOH v Aténach, 2004
a Pekingu, 2008

* * *

S psychológom Gurským konzultujeme niektoré kroky, lebo v tejto oblasti sme mali najväčšie rezervy.

Peter Mráz, tréner Eleny Kaliskej.


Ideomotorický tréning je výborný prostriedok v koordinačných a rizikových športoch.Niekedy rozhoduje sila koncentrácie, moment prekvapenia a bleskurýchla reakcia.