KOUČOVANIE V ŠPORTE

Koučovanie pochádza pôvodne zo športu, avšak v súčasnosti sa využíva ako prepracovaná metóda komunikácie a rozvoja potenciálu v oblasti pracovných vzťahov a osobného rastu. Techniky koučingu môžu obohatiť repertoár každého trénera v profesionálnom a výkonnostnom športe.

Organizujeme dlhodobé semináre koučovania a profesionálnych zručností kouča v športe.
Viac informácií nájdete v nasledujúcej prednáške - Koučing v športe


Tomáš Gurský: Využitie koučovacieho prístupu a metódy Grow na zvýšenie motivácie u dospievajúcich športovcov (Dizertačná práca, Bratislava 2013)
Kooperácia