VRCHOLNÝ VÝKON A PSYCHICKÝ STRES

V súčasnom vrcholovom športe sa tlak na športovcov, trénerov a realizačné tímy zvyšuje.

Je to spôsobené viacerými faktormi ako:

  • subjektívna dôležitosť súťaže
  • rozhodujúci moment v kariére
  • očakávania fanúšikov
  • očakávania trénera
  • očakávania rodičov
  • tlak médií
  • tlak sponsorov alebo funkcionárov
  • rušivé myšlienky a predstavy športovca
    (čo sa môže stať, ak prehrám...)

V silno obsadených súťažiach o úspechu či neúspechu rozhodujú stotiny sekundy, centimetre či desatiny bodu. Pôsobí tu strach zo zlyhania a nutnosť podať optimálny výkon práve v rozhodujúcom momente.

Prieskum u 110 špičkových slovenských trénerov v 26 športových odvetviach ukázal, že podiel psychiky na vrcholovom výkone je 20-90% (s priemernou hodnotou 57,5%). Podľa ankety najväčšiu rolu psychika zohráva v individuálnych športoch a v takých športoch, kde je veľký tlak a očakávanie výsledku.

Väčšina opýtaných trénerov spolupracovala s psychológmi a táto spolupráca bola hodnotená zväčša ako úspešná (61%) a čiastočne úspešná (29%), ale obvykle išlo o krátkodobú spoluprácu. Hlavnou prekážkou je neustále cestovanie na súťaže, turnaje a sústredenia. Až 85% trénerov žiadalo systematickejší kontakt s psychológom.
Zuzana Kamasová

"Spolupracujem už viac rokov s tímom odborníkov, v ktorom má miesto aj športový psychológ."

Zuzana Kamasová, víťazka profesionálneho turnaja LET v Maroku 2011
Tréner tiež potrebuje niekedy poradiť.

Tréner často pociťuje silný tlak zo všetkých strán a potrebuje tiež niekedy poradiť.
(Tréner Vajda s Djokovičom.)